توسعۀ فردی

با شاهین کلانتری

در پی راه‌های تازه

جستارهای تازه:

دورۀ تازه: سمپوزیوم توسعۀ فردی

شروع دورۀ جدید از تیرماه ۱۴۰۰

۱۵ جلسۀ ۳۰ دقیقه‌ای در ۱ ماه

شاهین کلانتری

شاهین کلانتری فعالیت در عرصۀ هنر و رسانه را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرد. اولین کارش همان سال در مجلۀ طنز و کاریکاتور به چاپ رسید. پس از آن بیش از یک دهه به کار در مطبوعات پرداخت. کاریکاتور ‌کشید، مقاله ‌نوشت و در نهایت دبیر و سردبیر شد. مدتی هم در فستیوال‌های کاریکاتور شرکت می‌کرد و با کارتون‌هایش حدود چهل جایزۀ داخلی و خارجی برد. اما بعد که ادبیات و آموختن برایش جدی‌تر شد، کاریکاتور و روزنامه‌نگاری را رها کرد، و یکسره غرق خواندن و نوشتن شد. چند سالی‎‌ست مدرسه نویسندگی را اداره می‌کند، و سخنرانی، تدریس و مشاوره بخش عمدۀ فعالیت‌های او را تشکیل می‌دهد.
«نظم شخصی» حرکت تازۀ شاهین کلانتری در زمینۀ توسعۀ فردی و بهره‌وری است.